Styrelsen

Ordförande
Marcus Claëson
Marcus Claëson
0451-30622
0709-729926
sportfury@live.se
Vice ordf.
Jerry Svensson
Jerry Svensson
Vice Ordförande
0705-280909
folkracejerry@gmail.com
Sekreterare
Rikard Nilsson
Rikard Nilsson
-
0705 879155
rikard.nilsson@gk.se
Kassör
Göran Johansson
Göran Johansson
044-61418
0706-261418
johan-west@hotmail.com
Ledamot
Martina Wahlman
Martina Wahlman
-
0709-591651
Ledamot
Ronja Frankel
Ronja Frankel
0768408394
Ledamot
Roy Persson
Roy Persson
-
0708-240377
boarp2023@gmail.com
Suppleant
Jonas Mattsson
Jonas Mattsson
0708-571839
tosthult@home.se
Suppleant
Robin Persson
Robin Persson
0733450074
robin_9605@hotmail.com

Kontakt

- Hästveda FRC:Gröneväg 6, 289 32 Knislinge    0451-37137BG: 5241-8522hfrc@telia.com
- Medlemsavgift:Första 250kr, 100kr för nästa på samma adress    Familj / Max avgift samma adress: 400krBG: 5241-8522Skriv namn, personnr, address i kommentar på betalning
Folkrace:Åke Ingemansson    -0705-561344
Offroad:Sam Claeson    0451-30528070-5830384sam.claeson@telia.com
Press:Sam Claëson    0451-30528070-5830384sam.claeson@telia.com
Rally:Fredrik Persson    0709-756037
Rallycross:Daniel Johansson    -0738-358081lillknudan@bredband.net
Sponsring:Nils (Trailer Nisse) Månsson    0721-8104420709-146549
Stöd:Klubbens kod på Skruvat.se    Skruvat23921
Tjejer:Emma Ingemansson    -076-8829862Folkraceemma@hotmail.com
Ungdom:Johan Nguyen Nilsson    0732-031445
Vagnboks
utfärdare folkrace:
Åke Ingemansson    0451-370100705-561344

Copyright © hfrc.se 2008-2018 All Rights Reserved
designed by christofferjohansson.se